Informatie

Leo van de Pas, woningmarkconsultant en directeur van Pasgoed BV

De economische crisis heeft duidelijk gemaakt hoe snel het gedrag van burgers kan veranderen. Consumenten werden bovendien onzeker door de discussie over de hypotheekrenteaftrek en stelden aankoopbeslissingen uit. Dit had grote gevolgen voor de koop- en huurmarkt. In de toekomst zullen veranderingen blijven plaatsvinden. Om die reden is het belangrijk om permanent de wensen van woningzoekenden te monitoren. Met deze enquête wil Pasgoed BV een bijdrage leveren aan een gezond woningbouwbeleid.